Belangrijke mededeling

Het hoofdbestuur heeft via COM NLD kennisgenomen van problemen m.b.t. de te organiseren Mondial in Spanje. Door het hoofdbestuur COM is de Mondial gecanceld en is men zoekende naar een andere locatie.

Deze mededeling doen wij om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt. Zodra wij nadere informatie ontvangen (begin augustus) m.b.t. de Mondial zullen wij u dat kenbaar maken.

Het hoofdbestuur NBvV