Auteur archieven: Klaas

Reactie van NBvV, PS en BEC op AHR

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers: www.nbvv.nl Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels; www.bec-info.com Parkieten Sociëteit; www.parkietensocieteit.nl (Met dank