Voor de afdelingen

Oorkonde Erelid

Oorkonde Erelid. Ook bestaat de mogelijkheid om deze door het bondsbureau te laten in drukken.á

Geef deádeánaamávanádeávereniging,á

deánaamávanáhetáerelid,á

deáplaatsáenádeádatumáop bij

uw bestelling onder het kopje

"eventuele opmerkingen"

Prijs € 2,75 Portokosten: € 3,25
Bestellen

Oorkonde Erelid

Oorkonde Lid van Verdienste

Oorkonde Lid van Verdienste. Ook bestaat de mogelijkheid om deze door het bondsbureau te laten in drukken.

Geef de de naam van de vereniging,

de naam van het lid van verdienste,

de plaats en de datum op bij

uw bestelling onder het kopje

"eventuele opmerkingen"

Prijs € 2,75 Portokosten: € 3,25
Bestellen

Oorkonde Lid van Verdienste