Voorlichtingsbulletin december 2020 online.

By 21 december 2020 NBvV

Op de valreep van 2020 nog wat lezenswaardigheden vanaf
de bestuurstafel in het laatste nieuwsbulletin van dit jaar.
Veel leesplezier toegewenst.

Hoofdbestuur NBvV

In dit bulletin:

1 Algemene ledenvergadering
2 Nieuwe statuten
3 Onze Vogels
4 NK 2022 en 2023
5 Social Media
6 Afscheid keurmeesters
7 Nieuwe tarieven en verzending ringen

Je kunt hem hier downloaden.

NBvV.nl | VogelMarkt.net | shop.NBvV.nl | VogelCafe.nl | NBvV VogelIndex