Voorlichtingsbulletin Corona update

CORONA EN DE NBVV
De Corona crisis raakt een ieder in Nederland. De gevolgen op persoonlijk, economisch maar ook sociaal vlak zijn en zullen merkbaar zijn en dit voor langere tijd. De NBvV volgt uiteraard de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid. Wij mogen en willen niet anders, aangezien persoonlijke veiligheid van onze leden en haar besturen prioriteit heeft. Een groot gedeelte van onze leden valt onder de zo genoemde “kwetsbare groep” en dat o.a. door leeftijd.

Download hier het speciale Voorlichtingsbulletin

NBvV.nl | VogelMarkt.net | shop.NBvV.nl | VogelCafe.nl | NBvV VogelIndex