Update NBvV en Corona 10 juni 2020

By 10 juni 2020 NBvV

Het hoofdbestuur, het bondsbureau, maar ook de districtsvoorzitters krijgen regelmatig vragen met betrekking tot het al dan niet mogen organiseren van tentoonstellingen. Hoe ? In welke vorm ? Kan het wel of helemaal niet ?

Lees verder in het Voorlichtingsbulletin juni 2020 Update 10 juni

NBvV.nl | VogelMarkt.net | shop.NBvV.nl | VogelCafe.nl | NBvV VogelIndex