COM

68e C.O.M. Wereldkampioenschappen voor Zang en Siervogels 2020 – MATOSINHOS Portugal.

PROGRAMMA:

Vrijdag 17 jan: vogels inbrengen in Nederland. (tijdstip wordt later bekend gemaakt).
Zaterdag 18 jan: Reis naar Portugal.
Zondag 19 jan: inkooien van de vogels (uitsluitend door de convoyeurs).
Maandag 20 jan: inkooien van de vogels
Maandag 20 jan: aankomst keurmeesters. Technische bijeenkomst 19.00 uur
Di 21 – Wo 22 jan: keuring vogels.
Donderdag 23 jan: Dag organisatie.
Vrijdag 24 jan: vanaf 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Officiële opening 11.00 uur.
Zaterdag 25 jan: vanaf 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. OMJ congres 9.00 uur. C.O.M. congres 10.00 uur Officiële prijsuitreiking en feestavond 20.00 uur.
Zondag 26 jan: vanaf 10.00 tot 18.00 uur open voor publiek; sluiting van de tentoonstelling 18.00 uur.
Zondag 26 jan: uitgave vogels alle inzenders 18.30 uur.
Maandag 27 jan: Teruggave vogels buitenlandse inzenders. Vanaf 8.00 uur.

DOWNLOADS

Vraagprogramma 2020
PORTO REGELGEVING 2020
Inschrijfformulier 2020

Inschrijven:
Uitsluitend vogels met gesloten voetringen, uitgegeven door een der bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties, en voor Europese cultuurvogels en lijst A vogels (beschermde soorten – CITES) de wettelijk voorgeschreven ringen, en papieren.
Men ontvangt niet automatisch alle inschrijfformulieren. Men dient deze weer aan te vragen bij de hoofdconvoyeur van C.O.M. Nederland. Tevens zullen formulieren en uitgebreide regelgeving beschikbaar worden gesteld aan de bij C.O.M. Nederland aangesloten organisaties, die deze dan kunnen publiceren op hun websites, waar u ze kunt downloaden.
Voor alle verdere informatie, en inschrijven, uitsluitend via de hoofdconvoyeur van C.O.M. Nederland.
Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL Haalderen. Tel: 0481 462507. 06-23938599
E-mail: com.nederland@planet.nl – bartbraam@planet.nl
Sluitingsdatum inschrijving uiterlijk: dinsdag 3 december 2019 (Hier wordt strikt de hand aan gehouden)

INSCHRIJFGELD € 25,00 per vogel; verplichte catalogus € 12.00.
Inschrijvingen geschieden op eigen risico (Volgens regelgeving C.O.M. en organisatie )
Wijzigingen op de T.T. voorwaarden voor de C.O.M. Wereldtentoonstelling zijn alsnog mogelijk, met inachtneming van de eisen van het C.O.M. en / of de eisen die alsnog door het desbetreffende land/organisatie/ministeries gesteld kunnen worden.

Ingeschreven kunnen worden:
EIGEN KWEEK LAATSTE KWEEKJAAR (2019): Zangkanaries, Kleurkanaries, Postuurkanaries.
EIGEN KWEEK LAATSTE EN VOORLAATSTE KWEEKJAAR (2019 en / of 2018 (alle overige soorten)
LET OP: Bij de Grote Parkieten en papegaaien kunnen in verschillende groepen ook 3 en 4, en zelfs 7 jarige vogels (Ara’s – Kaketoes) worden ingezonden. (Zie vraagprogramma op websites, of vraag informatie bij de hoofdconvoyeur van COM Nederland)

Veterinaire verplichtingen:
Alle soorten vogels kunnen alleen nog maar worden ingeschreven vergezeld van een door C.O.M. Nederland verstrekte en volledig ingevulde en ondertekende Eigenaar en Gezondheidverklaring. Deze ontvangt pas na inschrijving.
De controle van de vogels en papieren wordt gedaan door een dierenarts van de NVWA voor vertrek naar Portugal.

Bevestiging:
Iedere deelnemer(ster) ontvangt zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk voor 24 december 2019 een bevestiging van zijn/haar inschrijving per mail,dient deze direct te controleren en bij mogelijke foutendirect te reageren. Indien geen tijdige reactie op een door C.O.M. Nederland foutieve verwerking, ligt de verantwoording bij de inschrijver/inzender.
Voor onduidelijke en niet correct ingevulde formulieren is C.O.M. Nederland NIET verantwoordelijk.

Informatie transportkooitje:
Regels voor het nu in gebruik zijnde transportkooitje voor afzonderlijke vogels zijn aan te vragen bij de hoofdconvoyeur van C.O.M. Nederland. Dit transportkooitje geldt voor vogels tot de grootte van een Agapornis. Ze zijn te koop bij een aantal Nederlandse leveranciers. Uitgangspunt daarbij is dat de inzenders deze zelf aanschaffen. C.O.M. Nederland schaft deze niet aan en stelt deze transportkooitjes voor het vervoer naar Portugal dus niet beschikbaar. C.O.M. Nederland zorgt wel voor de benodigde transportrekken. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de hoofdconvoyeur van C.O.M. Nederland.

Het bestuur van C.O.M. Nederland en haar convoyeurs wensen u nu al veel succes en vragen u te mogen rekenen op een groot aantal vogels, en veel kwalitatief goede vogels, zodat Nederland weer mag wedijveren met de andere landen in de top van de Wereld.

Indien noodzakelijk volgt de meest recente informatie via de websites van de aangesloten organisaties:
www.nbvv.nl
www.bec-info.com
www.parkietensocieteit.nl

Organisatie Portugal
Website: www.mundial2020.fonp.pt
Email: mundial2020@gmail.com
GPS: 41⁰ 12’ 1.29” N – 8⁰ 41’ 27.65” W
GPS: 41.200358 / -8.691014

Bart Braam Hoofdconvoyeur C.O.M. Nederland

 

COM-show van 2019 werd gehouden in Zwolle