COM

COM Nederland heeft een eigen site. U vindt daar ook alle informatie over de komende wereldshow.

U vindt de website van COM-Nederland hier 

Voor informatie:
Piet Heesakkers Convoyeur – com.vogels@gmail.com
Tel: 06 – 48959508

COM Wereldshow !!!

Weet u het nog? De Mondial 2019 in Zwolle! Veel vogelvrienden in het binnen en buitenland hebben het er nog over. In 2020 volgde de Mondial in Matosinhos (Portugal), ook dat was een enorm succes en toen……………toen kwam Corona. In 2021 en 2022, geen wereldshows.

Nu hebben wij weer de kans om elkaar weer te ontmoeten. Onze vogels te showen en onderling te strijden om de prijzen met vogelvrienden uit diverse landen. Dit keer in Italië en wel in Napels. Ik ben er van overtuigd dat het weer een mooie en interessante Mondial gaat worden. Helaas overlappen de NK in Zwolle en de Mondial Napels elkaar gedeeltelijk. Wij gaan proberen dat in de toekomst te veranderen.

In Nederland staan wij bekend om prachtige verscheidenheid aan tropische vogels, de hoeveelheid verschillende kromsnavels en de grondkleuren en type van onze kanaries. De NBvV ondersteund COM NLD al jaren en blijft dat doen, zolang er interesse is vanuit de liefhebbers. COM NLD zingt ook een toontje mee in bijeenkomsten van de COM. Dit om mee beslissen in het beleid, welk ook voor u als kweker weer belangrijk is. Immers een vogel die niet aan de standaarden voldoet zal geen potentiële aankoop zijn voor kwekers om het niveau te verbeteren.

U heeft de kans uw vogels te laten zien tijdens de Mondial. Vogels laten zien is promotie voor u als kweker, maar zeker voor ons als NBvV organisatie. Voor informatie om mee te doen kunt u naar de site van COM NLD en wel naar www.com-vogels.nl

U doet toch ook mee!!!!!

 

Transportkooi klein: Voor alle vogels tot de grootte van een Agapornis
SKU: TVD-TK1

Transportkooi groot: voor parkieten tot grootte Neophema
SKU: TVD-TG1

 

COM-show van 2019 werd gehouden in Zwolle