Speciaalclubs

Binnen de NBvV functioneren op dit moment 18 speciaalclubs. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen. Zij hebben goede contacten met de keurmeestersverenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.

Om lid van een speciaalclub te zijn dient men, als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via een afdeling) van de NBvV. De secretariaatsadressen van de speciaalclubs staan hieronder.

Voorzitter vereniging speciaalclubs
L. Wooning, Dam 8 2871 CS Schoonhoven
0182-385921 Fr.wooning@live.nl


Speciaalclub Europese Cultuurvogels 

T. de Boer 06-13211143
secretariaat@info-sec.nl 
https://www.info-sec.nl/


Parkieten Speciaalclub

Frans Broeren 0165-327156
secretaris@parkietenspeciaalclub.com
parkietenspeciaalclub.com


Insecten-en Vruchtenetende Vogels
Sytse Andringa 06-20740012 (bij voorkeur na 19.00 uur),
secretaris@vogelspeciaalclub.nl
vogelspeciaalclub.nl


Japanse meeuwen en overige Lonchura’s
P. Linskens 06-17394904
secretariaat@jmc-lonchura.nl
jmc-lonchura.nl


Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland
W.M. van Hennik
ledenadministratie@sngn.nl 
www.sngn.nl

Nederlandse Postuurkanarie Vereniging
H.M. Onstenk
info@NPVnl.nl
06-53891234

Nederlandse Zebravinken Club 
Eric Kuijpers 073-5210343
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl
nederlandsezebravinkenclub.nl


Afrikaanse Prachtvinken
Theo Helmink 023-5290544
info@scapnl.com
scapnl.com

 

Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines
Simon Branderhorst
secretaris@prachtvinken.nl
prachtvinken.nl


Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins 06-54226003
a.prins.bp@gmail.com
werkgroepamerikaansesijzen.com


Nederlandse Kleurkanarie Club 

Marga van Eerden
010-4834226
nkc-ledenservice@hetnet.nl
kleurkanarie.nl


Speciaalclub Kleurkanaries
Voorzitter: J. v. Bennekom 035-6562027
voorzitter@speciaalclubkleur.nl

Speciaalclub Zangkanaries NZHU
T.C. Diepenhorst 071-4015840
t.diepenhorst@kpnmail.nl
zangkanaries.nl


Speciaalclub L.S.H. Harzers
Secretaris: B. Rhee 0546-825987
rhee1234@hetnet.nl


Speciaalclub Waterslagers “De Nachtegaal”
J.J. de Bruine 0527-688488
jan_debruine@icloud.com 


Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsman 06-15137718
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl
speciaalclubkleurkanarie.nl


Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk 06-50256912
hvd.kolk@tele2.nl
nederlandse-speciaalclub-mozaiek-kanaries.nl


Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers 06-12887765
timbradosociety@gmail.com
timbrado.nl