0164 - 23 50 07

Facebook

Tentoonstelling Britsum


S08  volièrevereniging Leeuwarderadeel, Stiens

Britsenburgh, 
Menno van Coehoornwei 16
9055MC Britsum

Open: 13-11-2021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 13-11-2021
DIT IS DE TT/KEURING DIE WE IN HET JAAR 2021 HOPEN TE HOUDEN. SPORTGROET AAN ALLEN.