In Nederland is momenteel het Laagpathogene Vogelgriepvirus actief. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor tentoonstellingen en vogelbeurzen.

 

Op diverse bedrijven met leghennen en kalkoenen in zes provincies is het laagpathogene vogelgriepvirus H6 aangetroffen. Deze variant is niet bestrijdingsplichtig.

Dat heeft de overkoepelende organisatie van pluimveebedrijven Avined vandaag bekend gemaakt. De organisatie roept de bedrijven op tot verhoogde waakzaamheid. Bij uitval van meer dan 0,5 procent gedurende twee dagen, of meer dan 3 procent per week per koppel geldt wel een meldingsplicht bij de NVWA (045 546 3188).

Verspreiding van dit vogelgriepvirus is uniek
De besmettingsgevallen zijn vastgesteld op bedrijven in Friesland, Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De verspreiding van het virus is uniek. Niet eerder is het laagpathogene virus H6 op zoveel plaatsen tegelijk aangetroffen. De meeste besmettingsgevallen zijn via monitoring aan het licht gekomen.

Enkele jaren geleden was het H6-virus actief op drie bedrijven in Friesland. ”Hierbij is het pluimvee van twee bedrijven uiteindelijk, op initiatief en met hulp van enkele partijen in de sector, vroegtijdig geslacht nadat bleek dat de productiedaling van 50-70% maar gedeeltelijk herstelde”, aldus pluimveedierenarts Merlijn Kense in een publicatie van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Eerder dit jaar zorgde het laagpathogene H3-vogelgriepvirus voor veel slachtoffers in België. Een studie van de Gezondheidsdienst voor Dieren wijst uit dat er verschillende, niet bestrijdingsplichtige, laagpathogene varianten zijn die ernstige klinische problemen kunnen geven. In dat verband wordt ook H6 genoemd.

Redactie Levende Have