NBvV

NBvV
 
zoeken

zoeken
vraagprogramma
afdelingen
advertenties
vogelindex.nl
sitemap

vogelindex

ga naar de vogelindex

In deze index zijn ruim 11.000 vogels opgenomen.
Welke gegeven staan in deze index:

 • wetenschappelijke benaming
 • eerste Nederlandse benaming (meest gebruikelijk)
 • twee Nederlandse benaming
 • derde Nederlandse benaming
 • vierde Nederlandse benaming
 • tot welke groep de vogel behoort in het vraagprogramma van de NBvV 
 • de ringmaat, waarbij is aangegeven of er sprake is van een aanbevolen dan wel verplichte maatvoering, aangeduid door *
 • het nummer van de bijlage van de CITES-overeenkomst, waarin de vogel is opgenomen
 • de indeling in A,B,C of D in de Europese uitwerking van het CITES-verdrag
 • VHR is een verwijzing naar Vogelrichtlijn c.q. Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen beschermen Europese soorten
 • tot welke klasse de vogel behoort in het vraagprogramma van de NBvV (EK vogels)
 • tot welke klasse de vogel behoort in het vraagprogramma als de vogels ook als OK kan worden ingeschreven
 • het aantal jaren dat en vogel als EK kan worden ingeschreven bij tentoonstellingen van de NBvV
 • de door de NBvV voorgeschreven tentoonstellingskooi
 • het jaar waarin de betreffende vogel een oorkonde eerste kweek van de NBvV heeft gekregen. Daarbij geeft “0” aan dat een vogel niet in aanmerking komt voor een oorkonde (help)
 • opmerkingen

Als een gegeven niet bekend is of “niet van toepassing” dan wordt het niet in het overzicht opgenomen.