0164 - 23 50 07

Europshow in Herning

Europshow in Herning van 6 tot 11 november 2018


Driejaarlijks wordt de Europese show van de Entente Europiëenne gehouden. Dit jaar is dit in Herning in Denemarken. De drie Nederlandse bonden; NBvV, KLN en NBS doen hier aan mee. Het vervoer wordt geregeld door de drie bonden en het verzorgen van de dieren gebeurt door eigen convoyeurs. In principe lijkt dit wat betreft de organisatie sterk op een Mondial van COM.

 

 

Kenmerken van de show wat betreft onze vogels
- De vogels worden gekeurd volgens de keurrichtlijnen van de COM.
- De vogels worden door keurmeesters met een COM-opleiding, of EE-opleiding beoordeeld.
- De keurbrieven zijn EE-keurbrieven met de zelfde telling als bij COM.
- Er kan ingezonden worden met alleen enkelingen.
- Het vraagprogramma is niet hetzelfde als het COM-vraagprogramma er zijn samenvoegingen in diverse hoofdgroepen, zie site EE  of N.B.v.V.
- Hoofdprijs is de Champion, die valt alleen in grote klassen. In kleinere klassen kan men Meister worde, ook dit ligt aan het aantal aanwezige vogels dus niet aan het aantal ingeschreven vogels. Voor Meister is dit minimaal 10 vogels van ten minste drie verschillende liefhebbers (93 pnt minimaal) en voor Champion is dit 20 vogels van ten minste drie verschillende liefhebbers (minimaal 94 pnt).

Kosten
- Elke deelnemer betaalt inschrijfkosten € 12,-
- Verplichte catalogus € 12,-
- Per vogel inschrijfgeld á € 10,- (dit is inclusief vervoer en andere kosten van de NBvV)
- Gala-avond € 40,- p.p. (niet-verplicht uiteraard)

Vervoer
De vogels worden samen met de sierduiven van de NBS naar Denemarken gebracht en gedurende de reis en het verblijf door convoyeurs van de NBvV verzorgd.
- Inkorven is op maandag 5 november in Duivensportcentrum Apeldoorn van 16.00 tot 20.00 uur. Inbrengen in Bergen op Zoom en Drunen wordt later bekend gemaakt via de N.B.v.V. site en Onze Vogels. 
- De vogels komen dinsdagochtend vroeg aan en zijn dan mooi op tijd voor de inbreng, met minimale reistijd.
- Zondag 11 november gaan de vogels terug. Op maandag 12 november kunt u ze afhalen in Apeldoorn vanaf 8.00 tot 12.00 uur. Of op nader te bepalen tijd in de inbrengplaatsen Bergen op Zoom en Drunen.
- Inzenders die de show bezoeken mogen de vogels zondag zelf meenemen naar huis. Dit wel na overleg met de contactpersoon. Deze kunnen zich melden bij de stand van Nederland.

Opening
De show is open voor publiek op 9 (11.00 tot 18.00 u) -  10 (08.00 tot 18.00 u) - 11 november (08.00 tot 14.00 u).
Inschrijven

  • Kleur en postuurkanaries 2018
  • Tropen en Europese Cultuurvogels 2017 -2018
  • Overige vogels EK (parkieten,enz) leeftijd niet bepaald

- Laatste dag van inschrijven is 26 september 2018
- Het vraagprogramma en de formulieren vindt u hieronder en op www.kleindierliefhebbers.nl en alle andere gegevens staan op de site van Herning www.europaschau2018.eu

Downloads

02 Inschrijvingsformulier_Herning 2018 W.doc
03 TT Reglement sectie vogels EE show Herning[141].docx
EE 2018 vraagprogramma Europese Cultuurvogels.xls
EE 2018 vraagprogramma Exoten.xls
EE 2018 vraagprogramma Grasparkieten.xlsx
EE 2018 vraagprogramma Hybriden.xls
EE 2018 vraagprogramma Kleurkanaries.xls
EE 2018 vraagprogramma Parkieten.xlsx
EE 2018 vraagprogramma Postuurkanaries.xls

Inschrijfformulieren inleveren en betaling:
Uitsluitend via het bondsbureau N.B.v.V.

 

Duiven en Kwartels
Het vraagprogramma van onze vogels wijkt af van ons eigen vraagprogramma, maar ook van die van COM. De EE heeft besloten om alle duiven en alle grondvogels zoals de kwartels onder te brengen bij de vogels van KLN. Met KLN hebben we de afspraak dat leden van de NBvV die duiven of kwartels in willen sturen dat via de NBvV kunnen doen, maar wel op een formulier wat van de KLN is. Het betreffende formulier kunt u van de KLN.site downloaden en digitaal opsturen naar ons Bondsbureau. De betaling gaat ook via ons Bondsbureau. Onze contactperoon controleert de inschrijvingen en zorgt ervoor dat de formulieren met duiven en kwartels bij de collega’s van KLN terecht komen en die zorgt ervoor dat de kooinummers enz. weer via onze contactpersoon bij u komt. Voorbeeld: Stuurt u bijvoorbeeld kanaries en/of parkieten/exoten in dan gebruikt u het formulier van onze vogels. Zendt u ook duiven en/of kwartels in, dan gebruikt u daarnaast het formulier van de KLN. De NBvV zorgt voor het vervoer en de verzorging.  Het vraagprogramma is op de diverse sites te vinden. Voor hulp kunt u de contactpersoon bellen.

Verkoop van vogels
Het is mogelijk om vogels uit de wedstrijdklasse te kopen of te verkopen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. De organisatie trekt 20% van de verkoopprijs van het gevraagde bedrag. Het geld ontvangt u na de show via het Bondsbureau. De verkochte vogels mogen direct meegenomen worden, behalve de Champions. Die worden pas op zondag meegegeven.

Contactpersoon
Contactpersoon voor de NBvV is;
Henk Jansen
Mail: henk.fmjansen@ziggo.nl
Tel: 0416 372 155 / 06 19931488

De NBvV hoopt op een grote deelname en wenst alle deelnemers alvast een succesvolle show toe.

Hoofdbestuur NBvV