0164 - 23 50 07

COM

COM-show van 2018 wordt gehouden in Cesena (Italië).

Downloads
CESENA Inschrijfformulier
CESENA Regelgeving

CESENA Vraagprogramma

Aanpassing inschrijfkosten COM Mondial 2018

Het hoofdbestuur heeft kennisgenomen van enige onrust omtrent de hoogte van het inschrijfgeld voor in te schrijven vogels voor de wereldshow 2018 te Cesena (Italië). De hoogte van het inschrijfgeld, dit zijn de daadwerkelijke kosten van de COM inschrijving vermeerderd met de kosten van transport, kan leden er van weerhouden om in te schrijven.

Inzenden van vogels brengt naast een individuele uitdaging veel publiciteit voor de NBvV en de Nederlandse vogelsport. Ter stimulatie van het zo breed mogelijk inzenden van vogels naar Italië heeft het hoofdbestuur besloten om, tot het aantal van 10 vogels, het inschrijfgeld vanaf € 22,50 voor bondsleden van de NBvV voor haar rekening te nemen. Voor het inzenden van meer dan 10 vogels draagt de inzender het door het COM NLD vastgestelde bedrag. De inzender betaalt te allen tijde zijn/haar eigen catalogus. Deze stimulans wordt jaarlijks opnieuw bekeken door het hoofdbestuur en is voor nu geldend voor de COM Mondial 2018 in Italië.

Voorbeeld:

  1. U schrijft 10 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.
  2. U schrijft 15 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 en 5 x € 27,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.

 

Namens het hoofdbestuur

Albert Zomer
2e voorzitter