0164 - 23 50 07

Nieuwsbrieven

Laatst verzonden nieuwsbrief

Hieronder vindt u de laatst verzonden nieuwsbrief, schrijf u nu in op de verzendlijst van de NBvV en u ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox. Vul uw e-mail adres in onder op de pagina.

 

Vragenlijst vogelstroperij

NBvV Nieuwsbrief
Nieuwsbrief NBvV
nummer 2 jaar 2017
 
Vogelvrienden
De NBvV heeft het verzoek ontvangen van om mee te werken aan een onderzoek in het kader van een masterthesis behorende bij de opleiding opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Uiteraard is de NBvV ook benieuwd naar meningen en statistieken die hiermee verband houden en wil zich de kans niet laten ontnemen om hieruit officiŽle onderzoeksgegevens te filteren.

Graag verzoeken wij een ieder, dan wel zo veel mogelijk, om mee te werken aan dit onderzoek. E.e.a. is volstrekt anoniem en het gaat hierbij alleen om de informatie m.b.t. vogelstroperij of zoals in de volksmond vogeltjes vangen genoemd. Derhalve graag uw medewerking en tevens het verzoek om e.e.a. door te zetten naar een ieder die hier in uw ogen belang bij heeft. 
De onderstaande link geeft allereerst uitleg en vervolgens krijgt u een aantal stellingen en vragen. Wij moedigen een ieder aan mee te werken aan dit onderzoek.

 
Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer   
2e voorzitter
 

 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven op de verzendlijst van de NBvV
.