0164 - 23 50 07

Nieuws

15-3-2017

Voorlichtingsbulletin maart 2017

Het voorlichtingsbulletin maart 2017 staat online, u kunt hem hier lezen
(tabblad Voorlichtingsbulletin).

14-2-2017

Voorlichtingsbulletin februari 2017

Het voorlichtingsbulletin februari 2017 staat online, u kunt hem hier lezen
(tabblad Voorlichtingsbulletin).

1-2-2017

Nieuwe standaardeisen Waterslagers

De nieuwe standaard voor waterslagers staat online. U kunt hem hier downloaden (tabje standaardeisen).

27-1-2017

NBvV gaat Mondial 2019 organiseren!

De NBvV had in 2016 de ambitie uitgesproken om in de toekomst de COM wereldshow te organiseren. Nadat zich de kans voordeed, doordat Frankrijk zich voor de organisatie van de wereldshow van 2018 terugtrok en Italië die de show voor 2019 zou organiseren, nu de show van 2018 voor zijn rekening neemt, kwam 2019 vrij.

Snel werden de voelsprieten uitgestoken naar de haalbaarheid en locatie. De IJsselhal te Zwolle blijkt, naast het aldaar organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen, ook zeer geschikt voor een grotere show, zoals de COM show. In informele gesprekken was al duidelijk geworden dat ook COM graag zag dat één van de Noordelijke landen deze grootse show qua organisatie voor haar rekening zou nemen. De kandidatuurstelling van de NBvV werd in het laatste kwartaal van 2016 naar het COM bestuur gezonden.


Op het gebruikelijke COM congres, tijdens de wereldkampioenschappen te Almeria (Spanje), werd de NBvV door een delegatie vanuit het bestuur vertegenwoordigd, om vooral te laten blijken dat wij de toewijzing graag wilden. De aankondiging, tijdens het congres, dat Nederland zich kandidaat had gesteld voor de organisatie van de COM 2019, werd met applaus begroet. Vervolgens werd de definitieve toewijzing met een handdruk van COM President-General Ramoa een feit. NBvV voorzitter Klaas Snijder sprak het COM bestuur en het congres toe en dankte voor het vertrouwen en voegde hier aan toe: "You bring us the birds and we promise You a catalogue on the First day" (In Almeria was het de organisatie niet gelukt om een catalogus te produceren, deze kwam helaas pas op de sluitingsdag).

Nu zijn we ervan! De bal ligt bij ons en dat betekent dat we hard aan het werk moeten. Wij hebben er zin in. U ook?   

20-1-2017

Uitslag COM Almeria

Hier kunt u de uitslag van de COM Almeria downloaden.

17-1-2017

Foto impressie van VOGEL2017

Op deze pagina vindt u een foto impressie van VOGEL2017.
De foto's zijn van Piet Onderdelinden. Klik op een foto voor een vergroting.

3-1-2017

Update Vogelgriep

Alle inzenders hebben via de mail een formulier toegezonden gekregen waarbij u dient te tekenen dat uw vogels niet afkomstig zijn uit een beschermings- of toezichtsgebied.

Tevens werd vermeld dat u dient te tekenen dat u bij het vervoer van uw vogels naar de Nederlandse Kampioenschappen geen beschermings- of toezichtsgebied. doorkruist. Deze laatste maatregel is inmiddels, zoals u in het bericht van 31 december 2016 hebt kunnen lezen, achterhaald. 

U mag dus een beschermings- of toezichtsgebied met uw vogels doorkruizen via de snelweg, mits u hier niet stopt. De maatregelen opgelegd aan liefhebbers wonende in een beschermings- of toezichtsgebied, welke aangegeven zijn op het overzicht van RVO (zie bericht 31-12-2016), blijven onverminderd van kracht.

Ons verzoek om leden wonend in een bescherming- of toezichtsgebied deel te mogen laten nemen is helaas afgewezen.

NK 2017 gaat door mits er geen uitbraak van vogelgriep in de regio Apeldoorn plaatsvindt.

6-12-2016

Grijze roodstaartpapegaai

Voor vogelhouders in Nederland is het belangrijk om te weten dat de grijze roodstaartpapegaai op de CITES-lijst is ge-uplist van Appedix II naar Appendix I. Deze soort wordt ernstig bedreigd in het wild, doordat het een gewild huisdier is en hij zich in het wild makkelijk in grote groepen laat vangen.

De NBvV heeft het CITES-bureau gevraagd ons nader te informeren of dit ook gevolgen heeft voor de thans gehouden vogels. Ook is er nog geen informatie beschikbaar v.w.b. de verplichte ringmaat etc.

Zodra wij een antwoord hebben op de door ons gestelde vragen informeren wij u uiteraard direct.

lees meer.

 

Meer informatie leest u ook in dit PDF bestand
Grijze roodstaartpapegaai algemene informatie en Q&A

3-11-2016

Wettelijke status Alexanderparkiet

N.a.v. diverse publicaties bereiken ons met enige regelmaat vragen over de wettelijke status m.b.t. het al dan niet mogen houden van de Alexanderparkiet. Wij hebben hierover navraag gedaan mij het Ministerie en kregen het volgende antwoord:

De regels van de Europese verordening gelden alleen voor soorten die op de Unielijst staan. Dat is op dit moment de lijst van 37 soorten d.d. 3 augustus jl. De Grote Alexanderparkiet staat daar niet op. In de toekomst zullen waarschijnlijk meer soorten op deze lijst komen. Welke soorten dat zijn, is echter niet te voorspellen.

Ondertussen wordt gewerkt aan aanvullingen. Dat ‘werken aan’ gebeurt in verschillende stappen:

  • Eerst moet een de Commissie of een lidstaat een wetenschappelijke risicobeoordeling indienen;
  • Dan moet een wetenschappelijk forum beoordelen of die risicoanalyse voldoet;
  • En vervolgens discussiëren de lidstaten over de soorten, en wordt uiteindelijk gestemd.

Het is goed als belanghebbenden weten dat er wordt gewerkt aan nieuwe soorten. Maar het is niet te voorspellen of de soorten die worden onderzocht ooit op de Unielijst zullen komen, of hoeveel tijd dat kan gaan vergen (Het kan zijn dat de risico’s klein worden geacht, of dat de soort om andere redenen weer wordt ingetrokken.. ) En het beleid is pas van kracht als een soort op de Unielijst staat.

De Grote Alexanderparkiet zal in ieder geval niet op de eerstvolgende lijst voor aanvullingen staan, die volgens planning in april 2017 ter stemming wordt aangeboden.