0164 - 23 50 07

Nieuws

13-10-2017

Milde variant Vogelgriep

Vandaag, 13 oktober 2017, is er een milde variant van de Vogelgriep geconstateerd in St. Philipsland (Zeeland). Deze milde variant is zonder directe gevolgen voor onze hobby, behalve voor leden die in het beperkingsgebied woonachtig zijn, dan wel de afdelingen die in dit gebied tentoonstelling houden. Kijk hier voor de maatregelen genomen door het Ministerie van Economische zaken, en het gebied. 

13-10-2017

Nieuwsbrief Mondial 2019

In 2019 gaat de NBvV de Mondial organiseren en hiermee vervalt het Nederlands Kampioenschap, zoals die elk jaar door de NBvV georganiseerd wordt. Als vogelliefhebber, maar helemaal als vogelkweker ziet u er waarschijnlijk reikhalzend naar uit om  kansen te pakken om wereldkampioen te worden in eigen land.

Het is wel belangrijk om ruimschoots van te voren bekend te zijn met wat wijzigingen, zodat u daar op kunt inspringen. Daar waar tijdens de NK het mogelijk is om tweejarige kanaries als Eigen Kweek in te sturen, ontbreekt deze mogelijkheid bij de COM Mondial. Ook voor een grote groep kwartels gelden andere regels m.b.t. de mogelijkheid ze in te zenden. Ook hier is de leeftijd in sommige gevallen beperkt tot 2 jaar i.p.v. inzending zoals bij de NBvV voor drie jaar. Stellen worden niet gevraagd, u kunt dus bij u kweek in 2018 al rekening houden met het feit dat u alleen stammen kunt insturen.

In 2019 tijdens de COM Mondial is het vraagprogramma van de COM van toepassing en mag de NBvV hierop geen beperkingen leggen of groepen uitsluiten. Voor de jeugd is er binnen de COM, jammer genoeg, geen aparte jeugdklasse. Zij strijden met de volwassenen mee, in alle secties. Leden die nog nooit in COM verband ingezonden hebben zullenl in 2018 vroegtijdig op de hoogte gesteld worden van het vraagprogramma van de COM.

Namens het Comité Mondial 2019

Albert Zomer 

20-9-2017

Aanpassing (verkorte) vraagprogramma

Direct met de vaststelling van het vraag programma in 2015 is ook het verkorte vraagprogramma uitgegeven.

Helaas zijn er sinds die tijd een groot aantal benamingen veranderd, waardoor afgelopen jaar besloten is het vraagprogramma van de website te verwijderen.
Gezien de reactie die op het Bondsbureau binnen komen, is besloten om het verkorte vraagprogramma weer actueel te maken.
Getracht is de veranderingen hierin te verwerken.
Voor de grondvogels betekent dit een geheel nieuwe indeling en benamingen.
Europese grondvogels zijn nu onderverdeeld in de groep Europese vogels, evenals de Europese duiven.
Daarnaast is bij een groot aantal tropische vogels is de omschrijving aangepast aan de nieuwe standaards.

U kunt hier het vraagprogramma vinden (tabje Tentoonstelling)

20-9-2017

Nieuws Mondial 2019

Richting de door de NBvV georganiseerde Mondial 2019 bereiken ons vele vragen, al dan niet via het bondsbureau. Een aantal zaken kunnen wij nog niet beantwoorden, omdat hier nog onduidelijkheden over zijn. Sommige vragen zijn echter wat makkelijker te beantwoorden.

Feit is dat wij in 1e instantie in petit comité bezig zijn zaken die nu actie behoeven in gang te zetten. Ze worden kooien besteld of gevraagd, sponsoren benaderd, contacten gelegd met scholen, etc. De comité bijeenkomsten zijn regelmatig en allerlei zaken passeren hierbij de revue. Ook de reguliere bijeenkomsten van het hoofdbestuur en de bondsraad gaan gewoon door, dus u begrijpt dat de agenda van diverse bestuurders redelijk tot goed gevuld is.

Inmiddels is om de financiële poot, waarvoor Dirk Verburg verantwoordelijk is, meer steun te geven Martien Snellings (financieel onderlegd) genegen gevonden tot het comité toe te treden. In Cesena te Italië zal promotie gemaakt worden. Inmiddels heeft zich een enkeling aangemeld die stukken kan vertalen. Hebt u een “talenknobbel” en bent u genegen stukken van Nederlands naar een vreemde taal en terug om te zetten dan kunnen we u hulp goed gebruiken. Wij zoeken vertalers in de Italiaanse, Franse, Engelse en Duitse taal. Graag via het bondsbureau aanmelden.

BELANGRIJK

De NBvV kent natuurlijk ook leden die in het buitenland woonachtig zijn en die zowel ringen bestellen van de NBvV als van een organisatie uit het land waar hij of zij woonachtig is. Hierbij denkend aan België of Duitsland. Als u in deze landen woont en u uw vogels ringt met een NBvV ring dan mag u via de NBvV voor de Mondial 2019 inschrijven en ook de vogels volgens NBvV regels inbrengen. Worden de gekweekte vogels echter geringd met KBOF, AOB, AZ of DKB ringen, dan dient u uw vogels via die organisatie in te schrijven voor de Mondial. Europese cultuurvogels daarentegen moeten wettelijk geringd zijn met ringen van een erkende organisatie van het land waarin u woonachtig bent.

Een mengeling van ringen (uit twee landen) in een stam bijvoorbeeld is niet toegestaan. Het is maar dat u het weet! Dus bij aanvang van uw kweek is het verstandig om te bepalen of u via uw eigen land wilt inzenden of via de NBvV.           

Namens het comité Mondial.    

Albert Zomer    

19-9-2017

Voorlichtingsbulletin september 2017

Het voorlichtingsbulletin september 2017 staat online, u kunt hem hier lezen
(tabblad Voorlichtingsbulletin).

4-9-2017

Scriptie m.b.t. Stroperij

Voor de zomer werd een verzoek ontvangen van Imke Palmen, student aan de masteropleiding opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, bij de NBvV om mee te werken aan een enquête t.b.v. een scriptie. Een en ander In het kader van het afstuderen aan deze universiteit. De scriptie ging over stroperij en illegale vangst van grofwild, vis en vogels. Enkele honderden leden werkten mee door de enquête, al dan niet in afdelingsverband, in te vullen.De definitieve versie van de scriptie van Imke Palmen omtrent stroperij is af en beoordeeld met een 8 door de universiteit. 

Imke Palmen wil via deze weg iedereen bedanken voor de medewerking, of dit nu was in de vorm van een interview, veldobservatie, het regelen van respondenten of het simpelweg tonen van interesse. Zonder deze input was dit onderzoek niet mogelijk geweest!

De scriptie zal ook de basis vormen voor enkele andere publicaties. Zo kunnen lezers van vakblad 'de Jachtopzichter' binnenkort een interview over het onderzoek teruglezen! Daarnaast wordt een wetenschappelijk artikel geschreven. Dit artikel zal in het voorjaar gepubliceerd worden in het themanummer 'groene criminologie' van het Tijdschrift voor Criminologie (TvC).

Als hoofdbestuur NBvV feliciteren wij Mevr. Imke Palmen met het resultaat en maakt u als leden graag deelgenoot van de inhoud van deze scriptie. Het hoofdbestuur benadrukt dat de NBvV duidelijk en krachtig afstand doet van elke vorm van (vogel) stroperij en dat zij leden die zich hieraan schuldig maken, volgens de geldende regels van de statuten en het huishoudelijk reglement NBvV zullen schorsen c.q. royeren.   

18-8-2017

In Memoriam

Op 7 augustus 2017 bereikte ons via diverse kanalen het droevige nieuws dat in de nachtelijke uren Dhr. Salvatore Cirmi, President General van de COM van 2007 tot 2016, is overleden. Dhr. Cirmi was tevens voorzitter van de FOI (Italiaanse Vogelbond). Ten gevolge van een ernstige ziekte, heeft betrokkene meer dan een jaar in coma gelegen, zijn overlijden kwam voor velen toch nog onverwachts. Door deze omstandigheden werd de FOI  gedwongen een nieuwe voorzitter te kiezen en werd Dhr. Cirmi tot erevoorzitter van de FOI benoemd.

Dhr. Cirmi werd na zijn overlijden opgebaard in het gebouw van de FOI en is op woensdag 9 augustus ter ruste gedragen. Het hoofdbestuur NBvV wenst, mede namens de leden, de naaste familie van Dhr. Cirmi, maar ook het bestuur en de leden van de FOI sterkte en kracht toe om dit voor hen ongetwijfeld zware verlies te dragen.

Hoofdbestuur NBvV          

5-6-2017

Voorlichtingsbulletin juni 2017

Het voorlichtingsbulletin juni 2017 staat online, u kunt hem hier lezen
(tabblad Voorlichtingsbulletin).

22-4-2017

Rectificatie m.b.t. Positieflijst

Het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit (PVH) heeft vooralsnog een succes geboekt in de strijd tegen de plaatsing van twee soorten herten, de Muntjak en Mazama, op de Positieflijst. De bezwaren ingebracht door de juriste van het PVH zijn onlangs door de bestuursrechter erkend. Het college van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft geoordeeld dat de door het ministerie gebruikte methode om deze soorten te verbieden onwettig is.

Dit oordeel van de rechter impliceert echter niet dat de op 1 februari 2015 ingevoerde Positieflijst van tafel is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op onze site. In feit heeft de rechter geoordeeld dat m.b.t. deze twee specifiek genoemde hertensoorten, de wijze waarop zij op de lijst terecht zijn gekomen getuigen van éénzijdigheid. Dat de mogelijk aanwezig is dat dit voor andere soorten ook van toepassing zou zijn kan een gevolg zijn, echter hier is vooralsnog geen sprake van. Raadpleeg voor meer informatie en de letterlijke uitspraak betreffende dit onderwerp, de site:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Verbod-op-houden-herten-vernietigd.aspx

Daar waar het betreft tegenstrijdigheden in deze informatie is de wettelijke uitspraak leidend. 

15-3-2017

Voorlichtingsbulletin maart 2017

Het voorlichtingsbulletin maart 2017 staat online, u kunt hem hier lezen
(tabblad Voorlichtingsbulletin).