0164 - 23 50 07

Reglementen

Reglementen

De regelgeving van de NBvV

Op onze download pagina vindt u in ons bondsvademecum de statuten, het huishoudelijk reglement en de diverse andere bondsreglementen.

* De bedragen in deze regelingen worden zonodig jaarlijks aangepast.
Ingaande 2006 geldt een kilometervergoeding van € 0,25.

Declaratieformulier