0164 - 23 50 07

De bond

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom

Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 235007
E-mail:

Onze Vogels:
Redactiecoördinatie: Hans van der Stroom
Tekstcorrectie: Klaas Snijder
Redactie: Pieter v.d. Hooven (tropische vogels), Jan de Bruine (zangkanaries), Henk van der Wal (postuurkanaries), Theo van Kollenburg (kleurkanaries), Piet Onderdelinden (kromsnavels) en Hans van der Stroom (jeugd), John van der Jagt (Europese cultuurvogels).

Redactieadres:
bondsbureau NBvV
t.a.v. Hans van der Stroom,
postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 235007
Advertenties:
Bondsbureau NBvV :
René van Loon
Tel.: 0164 - 235007